Psy - consults • KORTRIJK

PSY-CONSULTS is een centrum voor :

   

  • juridisch onderzoek en familiale bemiddeling,
  • familiale psychotherapie,
  • preventieve en begeleidende hulp bij opvoedingskwesties een juridisch onderzoekcentrum en een familiale bemiddeling.

   

Een centrum van psychologen, dokters en experten die zich complementair groeperen vanuit hun gemeenschappelijke interesse in het begeleiden van individuen, koppels en families.

Al onze professionals zijn geregistreerd volgens de deontologische code van hun respectievelijke professionele federaties en orde en bieden een gamma van verschillende tweetalige diensten aan. Alle gevoerde gesprekken zijn gebaseerd op een sterke vertrouwensrelatie en een interactieve dialoog.

PSY-CONSULTS heeft het geografisch voordeel doordat het gelegen is op een kruispunt van diverse juridische arrondissementen. Zowel Franstalige als Nederlandstalige.
PSY-CONSULTS is gesticht door Barbara Vuylsteke en is in de loop van de jaren versterkt met experten opdat het centrum de beste kwaliteit kan aanbieden aan zijn cliënteel.

BARBARA VUYLSTEKE

Psycholoog
Systeem Psychotherapeut
 Expert

BARBARA VUYLSTEKE is een licentiate in de psychologische wetenschappen afgestudeerd aan de KUL. Zij is eveneens geschoold tot familiale therapeute en mediatietherapeute.

Ze is juridische expert bij de burgerrechtbank en de jeugdrechtbank van Doornik en zetelt ook bij andere Belgische rechtbanken waar expertise omtrent familiale vragen en boetes aan de orde zijn.

Barbara is lid van de Nederlandstalige tuchtraad en van de commissie van psychologen sedert 2015.
Sedert 2000 de kunst van menselijke relaties praktiserend, begeleidt ze u in persoonlijke, relationele, echtelijke en familiale moeilijkheden vanuit een pluralistische visie.

Ze refereert zich vooral op oplossingsgerichte en systemische therapie.

“ Ik benader de persoon in zijn globaliteit, vertrekkend vanuit zijn beleving, zijn nood en zijn objectieven. Mijn benadering is gebaseerd op de mogelijkheden van elk persoon vanuit een actief luisteren en open dialoog. Daarna beslissen we samen het objectief en de modaliteiten van verdere therapeutische opvolging in functie van uw noden en om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen."


Competensies
   

  • individuele consultaties echtelijk en familiaal voor kinderen, adolescenten, volwassenen met persoonlijke problemen, relationele, schoolse of professionele, 
  • familiale bemiddeling, 
  • ouderbegeleiding, 
  • crisissituaties, hulp aan slachtoffers, stressbeleid,
  • alimentatieproblemen.

Bijkomende studies

luc van overschelde

Klinisch Psycholoog  

Luc Van Overschelde • Klinisch psycholoog

LVO is licentiaat in de psychologische wetenschappen, afgestudeerd aan UGent (1995), met postacademische vorming als gerechtelijk expert (UGent, 2012). Lid van Psychologencommissie en erkend klinisch psycholoog, deed hij meer dan 20 jaar klinisch werk.

Luc deed ervaring op in de bijzondere jeugdzorg, de psychiatrische thuiszorg en in de gezondheidszorg en verzekeringsgeneeskunde. Vanaf 2012 nam hij ook steeds vaker opdrachten vanuit het gerecht aan, als neuropsycholoog (ergologische onderzoeken in opdracht van de Burger- of Arbeidsrechtbank) en als forensisch psycholoog (daderprofiel, risicotaxatie - Strafrecht).

Luc werkt vanuit een psychoanalytisch en systemisch perspectief, en volgt zowel personen individueel op als gezinnen in moeilijkheden, met een uitgebreide kennis op vlak van psychodiagnostiek en persoonlijkheidsonderzoek.

Competenties
 •  individuele consultaties voor persoonlijke vragen
 •  familiale expertises en bemiddelingsopdrachten
 •  geloofwaardigheid analyses en risicotaxatie
 •  ergologische en neuropsychologische onderzoeken
 •  tweetalig Nl/Fr 
Studies
 •  Licentiaat in de psychologische wetenschappen (UGent, 1995)
 •  Organisatieontwikkeling, Kwaliteitszorg gerelateerd aan personeelsbeleid (IPSOC-VSPW Kortrijk, 2000)
 •  Dialectische Gedragstherapie volgens Linehan (PZ St-Camillus, Gent, 2008)
 •  Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts (UGent, 2012)
 •  Postacademische vorming “Formation Douleur Chronique” (UCL/Parnasse-Deux Alice, 2013) 

maggie oda

Psychotherapeut 
gedragsmentaliste 


Maggie Oda is licentiate in de psychologische wetenschappen afgestudeert aan de KUL (2001). Maggie is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. 

Ze is ingeschreven bij de Belgische commissie van psychologen en is erkend door l’AEMTC. Eveneens auteur van het werk, meegeschreven door MARREZ ANNE in 2014, gepubliceerd in de uitgaven jouvence “”le petit cahier c’exercices d’acceptation de son corps”


Ze werkt momenteel zowel als zelfstandige psychologe en biedt consultaties aan volwassenen, kinderen en adolescenten. In ons centrum concentreert ze zich vooral op de werking van de familiale expertise, alsook op de psychologische expertisen nodig voor de herwinning van het rijbewijs. 

Maggie neemt een dichte benadering aan bij de cognitieve en gedragstherapie alsook een psychometrische en neuropsychologieke. Trouw aan de cognitieve en gedragsbenadering zijn de belangrijkste doelen: 


   

   

  • eetstoornissen,
  • aanpassingsmoeilijkheden,
  • rouw en verlies,
  • zelfrespect en zelfvertrouwen, zelfbevestiging -de moeilijkheden bij gemoedsbeheersing ( woede, tegenspraak, verlegenheid, hyperactief, depressie, slecht voelen, schoolverzuim, stress en verzuim, fobie’s, scheidingsangst, toc, angstaanvallen, PTSD, enz. )