THERAPIEËN

PSY-CONSULTS is een centrum van PSYCHOLOGIE, DESKUNDIGHEID en BEMIDDELING die het welzijn en de levenskwaliteit van personen, familiaal, echtelijk, sociaal en professioneel wil verbeteren.

PSYCHOTERAPEUTISCHE opvolging

 

Psychotherapie is bedoeld voor alle mensen met persoonlijke problemen door psychosomatische aandoeningen of veranderingen in gedrag. Voorbeelden van therapeutische hulp bij :


   

  beter problemen vaststellen en een nieuwe kijk op een problematische situatie,

  helpen bij het oplossen van psychologische conflicten (persoonlijke moeilijkheden, angsten, remmingen: blokkades, angst, bezorgdheid, fobieën) in een klimaat van vertrouwen en veiligheid,

  zich richten op de doelstellingen van het leven, de macht over zijn leven. Bevordering van een betere kennis van zichzelf.

  een nieuwe manier van zijn in de wereld te genereren, in relatie treden met anderen.

  vertrouwen nemen van zijn verdrongen of pijnlijke emoties, om zijn ambities en persoonlijke projecten te realiseren. Beter problemen vast te stellen en een nieuwe kijk op een problematische situatie.

   

   

Individuele psychotherapie

Individuele psychotherapie is ten eerste een werk op zichzelf. Het is op ontmoeting gaan met zichzelf, met een reflectie van zijn leven, zijn geschiedenis dit om ze beter te begrijpen, in aanwezigheid van een professioneel op gebied van psyche en dit in een veilig kader en vertrouwen.

Zijn eerste opdracht is de reden, de zin en de functie van de symptomen begrijpen. Door die analyse, en oplossingen aan te rijken kunnen we een einde maken aan uw problemen en een coherentie in uw gedragingen stimuleren.

Tarief

Het tarief is €60 euro per zitting van 1H tot 1H30.

THERAPIE VOOR KOPPELS EN FAMILIE

Koppel of familietherapie is geschikt voor koppels en gezinnen in crisis, indachtig dat een verslechtering van hun relatie gaande is en dat ze elkaar niet kunnen begrijpen, stoppen of niet veranderen.


Therapie helpt hen om bewust te worden van de diepe verwachtingen van elkaar. Van de knopen die een belemmering kunnen worden voor hun relatie. Meer begrip hebbend in functie van hun verbondenheid. De individuen van een koppel of een familie kunnen besluiten, na kennis van de zaak en inzicht in hun problemen, of ze hun weg verder zetten of scheiden.

Tarief

Het tarief is €120 euro per zitting van 1H tot 1H30.

HOORZITTING KIND

Geconfronteerd met een kind in nood bijvoorbeeld door een scheiding bieden wij het kind en de ouders een neutrale tussenkomst aan.
De hoorzittingen zijn voornamelijk op gezamenlijk verzoek van beide ouders onder justitiemandaat.
Artikel 388-1 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat “ in alle procedures met betrekking tot het kind, de minderjarig met onderscheidingsvermogen kan onverminderd de bepalingen voor zijn interventie of toestemming worden gehoord door de rechter of als het belang het vraagt door een aangewezen persoon aangesteld in deze zaak."


Tarief

Tarieven zijn afhankelijk van de omvang van de SPF , alsmede het aantal kinderen te verhoren.

BEMIDDELING

Een stormachtige werkrelatie, een moeilijke echtscheiding, wat voor toezichter te kiezen voor de kinderen en de verdeling van goederen? Een probleem in een buurt, een geschil tussen verhuurder en huurder.


De bemiddeling is voor iedereen die een conflict mijden, in een vertrouwelijke omgeving.


De familiebemiddelaar helpt u praktische, duurzame en aanvaardbare oplossingen te vinden, rekening houdend met de behoeften van iedereen.

Tarief

Het tarief is €120 euro per zitting van 1H tot 1H30.

Bemiddeling binnen ons centrum ligt in de zin van de wet van 21 februari 2004 en biedt juridische zekerheid voor de verplichtingen die worden genomen.

Ouderlijke begeleiding

U heeft problemen bij de uitoefening van het wettig ouderlijk gezag, onenigheid over ouderlijke rollen, moeilijk te verzoenen educatieve waarden, culturele verschillen, psychologische problemen in de relatie met jouw kinderen…


Ouderlijke begeleiding is bedoeld ter ondersteuning van een of meer ouders in hun ouderlijke rol en hen te helpen om de ouders te zijn die ze willen zijn, alles rekening houdend met de behoeften en belangen van het kind.


Ouderlijke begeleiding is bedoeld voor iedereen die in moeilijkheden verkeert in zijn rol als ouder, (maar ook schoonouder,grootouder,voogd) De moeilijkheden zijn van organisatorische, communicatieve of opvoedkundige aard.


De ouderlijke begeleidingen bevatten onder meer informatie de ontwikkeling van de kinderen en hun kennis en hun behoeften en op waarde leren schatten van hun capaciteiten.

Tarief

Variërend van €60 tot €120 afhankelijk of het individuele of groepsessies zijn.
Sessies van 1H TOT 1H30.

FAMILIE EXPERTISE

U wilt uw standpunt laten horen of dat van uw kinderen in een procedure met betrekking tot de vaste verblijfplaats van de kinderen en het risico op potentieel gevaar.

Het gaat niet om bestaande inzicht te aanvaarden maar om het opnieuw te onderzoeken en een analyse te vragen op psychologisch en technisch gebied .


Deze psychologische expertisen zijn in het algemeen onder voorbehoud van een mandaat van justitie. Het is dan aan de magistraat om een uitspraak te doen over de uitoefening van het ouderlijk gezag en om het bezoek en de accommodatie van kinderrechten te organiseren.

Tarief

Een voorschot dient te worden betaald bij de griffie van de rechtbank of het parket.

STRAFRECHTELIJKE EXPERTISE

U bent dader of slachtoffer van criminaliteit en/of strafbare feiten. Het doel van de expertise is:

Voor de daders om de problemen te identificeren en de loop van zijn persoonlijke en familiale geschiedenis uit te klaren. Alsook een eventuele relatie van de aan hem verweten feiten of voor de slachtoffers, het impact van de gevolgen van de feiten op hun psyche, hun persoonlijk en sociaal evenwicht, aan te tonen.

 

Tarief

Een voorschot dient te worden betaald bij de griffie van de rechtbank of het parket.